O NÁS

Zde se můžete podívat na krátká videa o našem společenství v Plzni

CB Návrat Plzeň

Příprava sálu

Rozhovor z rádia

Naše vize

Vize našeho společenství se dá vyjádřit třemi slovy:

Přijímej – předávej – rozvíjej

Věříme, že nás Bůh povolal na základě Písma, abychom přijímali Boží milost (J 1, 16), abychom jí také předávali (Mt 10, 7-8) a rozvíjeli jí (Sk 16, 5).

Věříme, že nás Pán Ježíš v historii obdaroval. Naši otcové zakládali nové stanice a podporovali vznik nových sborů. Chceme na jejich práci ve stejném duchu navázat. To znamená, že i my se pokusíme zakládat nové sbory a vrátíme se na místa, kde jsme v minulosti působili.

S Boží pomocí toho chceme dosáhnout pravidelným scházením se k modlitbám v našem sboru, pravidelným podporováním a vyučováním vedoucích, kladením důrazu na zakládání a růst domácích skupinek, sdílením evangelia, podporou a rozvíjením duchovního obdarování jednotlivých členů a v neposlední řadě důrazem na rozvíjení neformálního společenství u kávy a čaje.

Na všechno toto  chceme nejen klást důraz, ale také chceme na to i dohlížet, aby se tak dělo. K tomu nám dopomáhej Bůh.

 
 
KRÁTCE O NÁS

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat. Začínáme v 10:00 na adrese Malostranská 2, Plzeň. Můžete se k nám dostat tramvají č. 1 ze zastávky Slovany, autobusem č. 30 nebo trolejbusem č. 13 ze zastávky Vodárna

ODKAZY