Chvály

Večer Chval
17. 4. 2022

Mocný
Král

Nena-
hraditelný

Víru mám (Trust
In You)

Immanuel (Se vším, co mám)

Přicházíš (You’ll Come)

Vyhlížím Tvou tvář

Jen
v Kristu

Nade vším
(Turn It Up)

To co
hledám

K Tobě
chci jít

Zde
jsem

Chvály
v CB Návrat

Přes hory
i přes oceán

Lékař
(Healer)

Králi můj
(Majesty)

Nikdy nekončící
milost

Do srdce
vrytý

Mé srdce před
Tebou jásá

Chci
zářit

Ke slávě
Tvé

Ať srdce mé
Tebe vídá


vím

Tebe chci
víc znát

Všechno
co mám

To Ty
jsi Bůh

On je vítěz
(Stronger)

Ty jsi
jediný Bůh

Chvála-Beránku,
patří Ti sláva

To
co hledám

Pozvedni výš
korouhev chvály

Ježíš,
přítel hříšných

Pane jen
milost Tvá

Nikdy nekončící
milost

Zachránce
vzácný

Radostí
jsi mou

Oceán-Connect
Worship Brno

Svatý
Pán

Bůh
zázraků

Za dílo
Tvé

Tohle je
láska Tvá

Imanuel
Emanuel

KRÁTCE O NÁS

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat. Začínáme v 10:00 na adrese Malostranská 2, Plzeň. Můžete se k nám dostat tramvají č. 1 ze zastávky Slovany, autobusem č. 30 nebo trolejbusem č. 13 ze zastávky Vodárna

ODKAZY