Čuldoviny

Přinášíme Vám kompletní dětské příběhy v audio formě od pastora našeho sboru Zdenka Šplíchala. Poslechnout si je můžete na YouTube nebo si stáhnout Mp3 formát.

Přejeme Vám příjemný poslech!

Co jsou Čuldoviny?

 
Čuldoviny jsou dětské příběhy, které nám přibližují životní zápasy malého kluka jménem Čulík. Čulík vyrůstá v křesťanské rodině a je vystaven stejně jako každé dítě v tomto dnešním světě nejrůznějším pokušením a životním těžkostem.
Přáním autora je, aby se děti učily, jak se správně zachovat v různých situacích. Cílem je, aby svým životem oslavovaly živého Boha a vyrostly z nich silní křesťané s osobním vztahem k Pánu Ježíši Kristu.
Důležitou roli v těchto příbězích hrají prozatím nevěřící kamarádi: Kydlíček, Macháček a Pažout.
Jedná se samozřejmě o smyšlené postavy, ačkoliv většina jejich příběhů je inspirována skutečným životem.
Čuldoviny jsou určeny pro děti zhruba od 6 do 11 let. Jestliže mají i dospělí mladého ducha,
pak si ho mohou poslechnout i ti věkově starší.

Historie projektu

 

Všechno to začalo v době, kdy jsem svým dětem vyprávěl příběhy ze svého dětství a ve chvíli, kdy mi docházel dech, tak se zrodila myšlenka vyprávět příběhy o jakémsi Čulíkovi a jeho kamarádech.
V naší rodině to bylo celkem žádané zboží a pak přišel nápad, abych tyto příběhy přinesl na nedělní bohoslužbu. Slovíčko pro děti se některým lidem natolik zalíbilo, že mne začali povzbuzovat, abych vydal knížku nebo CD.
Nakonec jsem se rozhodl pro vydání CD. Díky Boží milosti máte možnost si tato CD poslechnout.
 
Přeji příjemný poslech
Zdenek Šplíchal
KRÁTCE O NÁS

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat. Začínáme v 10:00 na adrese Malostranská 2, Plzeň. Můžete se k nám dostat tramvají č. 1 ze zastávky Slovany, autobusem č. 30 nebo trolejbusem č. 13 ze zastávky Vodárna

ODKAZY