Aktuální informace o bohoslužbách

 

20.3.2020

Milí přátelé sboru CB Návrat,

 srdečně Vás zdravím uprostřed složitého období. Rád bych Vás informoval ohledně našich bohoslužeb, pastoračních rozhovorů a také Vás požádal o modlitby.

Většina z Vás, jistě víte, že se nemůžeme scházet v prostorách Vodáren. Tento stav bude ještě pravděpodobně trvat nějaký čas. Na posledním setkání Rady Slovany jsme se dohodli, že se na našich internetových stránkách pokusíme zveřejnit kázání a chvály. Budete tedy moci sledovat obrazový záznam. Doufáme, že se dílo podaří předložit v uvozovkách dobré kvalitě a přinese potěšení Vašim srdcím.

Vzhledem k omezenému pohybu je také omezena pastorační činnost kazatele. Nicméně bych Vás chtěl vyzvat, kdo budete mít potřebu modlitby či rozhovoru, tak mne můžete oslovit sms a já bych Vám zavolal, jakmile budu mít volné ruce.

Dále bych Vás chtěl požádat o modlitby. Pokud víte o někom, kdo má zdravotní komplikace spojené s epidemií, abyste informovali další modlitebníky a zároveň se i za takové modlili. Prosím také o modlitby za Hanku Belfínovou, která pracuje v první linii. Prosme za naší vládu, aby měla moudrost (1Tm 2, 1-2), za nemocnice, za naší zemi, město, aby lidé uprostřed krize hledali pomoc v Ježíši Kristu. Věřím, že i tato krize může napomoci k tomu, aby se ještě mnozí lidé setkali s Kristem. Přitom nejde jen o hledající, ale i o nás, kteří potřebujeme nové povzbuzení na cestě víry.

Nakonec Vás chci požádat o modlitby za jedinou křesťanskou školku v našem kraji. Ředitelkou této školky je Petra Mayerová. Díky krizi se objevují určité komplikace, je tedy třeba našich modliteb. Povzbuzením může také být, že Pán zde otevírá dveře evangelia.

Děkuji za pozornost a Bůh Vám všem mocně požehnej

S pozdravem Zdenek Šplíchal

KRÁTCE O NÁS

Každou neděli se scházíme ke společné bohoslužbě. Přijďte se podívat. Začínáme v 10:00 na adrese Malostranská 2, Plzeň. Můžete se k nám dostat tramvají č. 1 ze zastávky Slovany, autobusem č. 30 nebo trolejbusem č. 13 ze zastávky Vodárna

ODKAZY